Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phụ Thế Giới Bách Hợp

Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phụ Thế Giới Bách Hợp

Tác giả:

MTL

Thể loại:

Bách Hợp

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

2856

Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phụ Thế Giới Bách Hợp

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Nằm ở trêи giường, Phạm Ánh Linh nghiêm túc tự hỏi: Xuyên tới một vị sẽ vì Bạch Liên Hoa từ hôn, sẽ vì Bạch Liên Hoa vung tiền như rác, sẽ vì Bạch Liên Hoa mà cùng nữ chính đánh nhau, cuối cùng lại hại chết mẫu thân, kết quả ngay cả bản thân cũng bị chết oan chết uổng. Vậy cô nên làm cái gì bây giờ?!!!
KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH