Trộm Thê

Trộm Thê

Tác giả:

Nhiễm Nhĩ

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

37575

Trộm Thê

Đánh giá: 7/10 từ 1 lượt
Tình trạng bản gốc: 18 chương

Phương Quyết Minh coi trọng em dâu chưa vào cửa của mình, điều giáo cậu sau lưng em trai.
· Song tính sản nhũ sinh tử, nhất thời não động, thuần túy H, kịch tình cẩu huyết, tam quan mây bay.
· Giá không, thế giới quan tồn tại hôn nhân đồng giới hợp pháp
· JJ thô to đại ca x nhân thê tiểu bạch thỏ hay khóc em dâu, NTR nhẹ
KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH