Quy Lai (Trở Về)

Quy Lai (Trở Về)

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

60132

Quy Lai (Trở Về)

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Văn án:

Cô mang theo cừu hận trở về, vì đạt được mục đích mà dùng hết tâm cơ bò lên trêи giường hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.

Lời tác giả:

Nữ chủ không phải là người tốt, nam chủ cũng đều không phải đèn cạn dầu, không phải xử nam hết.

Kết cục HE, cá nhân cảm thấy không ngược, có cốt truyện và chút ít thịt.
KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH